24H.COM.VN - Năm thứ hai liên tiếp đạt giải thưởng Cúp vàng ISO, Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh và thành công trong việc áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến, nâng cao năng lực quản trị điều hành, chất lượng phục vụ Khách hàng…