Vietinbank được duy trì hạn mức tín dụng vượt giới hạn đối với Petrolimex

Gốc
Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 27/3/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có công văn số 2103/NHNN-TD cho phép Ngân hàng Công thương Việt Nam được duy trì hạn mức tín dụng vượt giới hạn cho phép của Vietinbank đối với Petrolimex đến hết tháng 6 năm 2009.

Tin nóng

Tin mới