(Chinhphu.vn) – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản chấp thuận đề nghị được tăng vốn điều lệ thông qua phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc VietinBank tăng vốn điều lệ từ 32.661.443.480.000 đồng lên 37.234.443.480.000 đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2013 của VietinBank thông qua ngày 13/7/2013.

Theo Ngân hàng Nhà nước, VietinBank có trách nhiệm yêu cầu các cổ đông khi tham gia mua cổ phần của VietinBank phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan; thực hiện việc tăng vốn theo quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn tất việc tăng vốn, VietinBank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ và đề nghị sửa đổi Giấy phép cho Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Văn bản trên có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 15/8/2013. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông VietinBank thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) được thành lập từ năm 1988 sau khi tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đây là Ngân hàng thương mại lớn, có hệ thống mạng lưới trải rộng toàn quốc với 01 Sở giao dịch, 150 Chi nhánh và trên 1000 Phòng giao dịch/ Quỹ tiết kiệm.

Từ khi thành lập đến nay, VietinBank thường xuyên nằm trong nhóm các doanh nghiệp đóng thuế thu nhập cao nhất, đóng góp lũy kế vào ngân sách Nhà nước hơn 10.000 tỷ đồng.

Thanh Hoài

Từ khóa: Ngân hàng , vốn điều lệ