Ngày 15/8/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản số 5832/NHNN-TTGSNH chấp thuận đề nghị được tăng vốn điều lệ thông qua phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank).

Diễn biến giá cổ phiếu CTG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.

Theo đó, Thống đốc chấp thuận việc Vietinbank tăng vốn điều lệ từ hơn 32.661 tỷ đồng lên hơn 37.234 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2013 của Vietinbank thông qua ngày 13/7/2013.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu đại hội đồng cổ đông Vietinbank thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Trước đó, Vietinbank thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2013. Cụ thể, Vietinbank dự kiến phát hành 457.300.000 cổ phiếu theo tỷ lệ 14% (100 cổ phiếu được mua thêm 14 cổ phiếu mới) với giá 10.000 đồng. Vốn điều lệ sau khi tăng dự kiến là 37.234 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ phương án sẽ được dùng để tăng cường tín dụng là 1.823 tỷ đồng, 1.000 tỷ đồng dùng để mở rộng mạng lưới, 850 tỷ đồng nhằm đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, phát triển dịch vụ mới và 900 tỷ đồng mở rộng hoạt động đầu tư liên doanh, góp vốn.

Như vậy, tỷ lệ sở hữu của các cổ đông sau khi Vietinbank hoàn thành việc tăng vốn dự kiến: cổ đông nhà nước nắm giữ 64,46%, cổ đông chiến lược nước ngoài Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (BTMU) nắm giữ 19,73% và cổ đông khác nắm giữ 15,81%.