KTĐT - Đáp ứng nhu cầu chuyển tiền cuối năm của kiều bào từ Mỹ về Việt Nam, Ngân hàng Công Thương (VietinBank) vừa chính thức triển khai sản phẩm chuyển tiền kiều hối.

Sản phẩm này dành cho tất cả các khách hàng gửi tiền có tài khoản tiền gửi tại bất cứ ngân hàng nào ở Mỹ cần chuyển tiền về cho người thân tại Việt Nam. Với những khách hàng có tài khoản tiền gửi tại VietinBank sẽ nhận qua tài khoản. Với những trường hợp chưa có tài khoản tại Vietinbank, người nhận có thể nhận trực tiếp tại quầy... Sử dụng dịch vụ này, người gửi tiền có thể ngồi tại nhà sử dụng Internet truy cập vào trang Web của VietinBank (http://www.vietinbank.vn). Các giao dịch được thực hiện 24h/24h, 7 ngày/tuần. Người nhận tiền có thể nhận tiền tại bất cứ chi nhánh, phòng giao dịch nào trong số hơn 800 chi nhánh và phòng giao dịch của VietinBank trên toàn quốc với mức phí trọn gói 10 USD cho giao dịch có giá trị không quá 3000 USD. Hạn mức giao dịch cho một lần chuyển tiền không quá 3.000 USD. Tổng số tiền chuyển trong một tháng không quá 15.000USD. Số lần chuyển một tháng không quá 10 lần. Tin, ảnh: Nha Trang