Vietjet Air báo lãi gần 2.292 tỷ đồng năm 2016, nợ phải trả tăng vọt

Gốc
Kết thúc năm 2016, Vietjet ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 2.395 tỷ đồng, tăng gấp đôi năm 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.290 tỷ đồng, tăng trưởng 95,7%. Trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 2.292 tỷ đồng.

Vietjet Air báo lãi gần 2.292 tỷ đồng năm 2016, nợ phải trả tăng vọt - Ảnh 1

CTCP Hàng không Vietjet vừa công bố BCTC hợp nhất năm 2016 với doanh thu 27.532 tỷ đồng, tăng 38,7% so với năm 2015. Trong khi đó, giá vốn bán hàng chỉ tăng 35,5% giúp lợi nhuận gộp thu về gần 3.500 tỷ đồng, tăng trưởng 65,8% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính trong năm đạt gần 175 tỷ đồng, tăng nhẹ 13,6% trong khi chi phí tài chính cũng tăng 11%, lên hơn 624 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng trong cả năm ở mức gần 492 tỷ đồng, tăng 54,7% trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại ở mức hơn 185 tỷ đồng, giảm 8,6%.

Theo đó, kết thúc năm 2016, Vietjet ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 2.395 tỷ đồng, tăng gấp đôi năm 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.290 tỷ đồng, tăng trưởng 95,7%. Trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 2.292 tỷ đồng. EPS đạt 8.726 đồng/cổ phiếu, tăng so với mức 5.915 đồng/cổ phiếu trong năm 2015.

Tại ngày 31/12/2016, tổng tài sản của hãng hàng không ở mức hơn 19.916 tỷ đồng, tăng tới 65,4% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền ở mức gần 2.740 tỷ đồng, tăng 197% so với đầu năm. Phải thu ngắn hạn tăng 82,8%, lên 7.638 tỷ đồng, trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng là 1.767 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn khác là hơn 5.358 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 22,6%, còn hơn 127 tỷ đồng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp hiện ở mức 15.392 tỷ đồng, tăng 55,5% so với đầu năm, trong đó, vay ngắn hạn ở mức 6.036 tỷ đồng, tăng 70,4% trong khi vay dài hạn cũng ở mức gần 761 tỷ đồng trong khi đầu năm khoản mục này là 0 đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 3,4 lần.

Ngày 7/2/2016, Sở GDCK Tp.HCM đã chính thức chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho cổ phiếu VJC của Vietjet Air . Dù chưa có thông tín chính thức về giá phát hành cùng thời gian niêm yết, nhưng mức giá dự kiến theo thông tin từ Bản cáo bạch vừa công bố là 90.000 đồng/cổ phiếu. Tại mức giá này, vốn hóa của Vietjet đạt 27.000 tỷ đồng, tương đương 1,2 tỷ USD.

Hiện Vietjet có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng. Theo danh sách chốt đến ngày 12/1/2017, doanh nghiệp có 664 cổ đông Trong đó có 3 cổ đông lớn sở hữu trên 5% vốn điều lệ là Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny (23,24%), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (9,42%) và Quỹ đầu tư GIC của Chính phủ Singapore (5,48%). Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đồng thời là chủ sở hữu 100% vốn của công ty Hướng Dương Sunny, theo đó, bà Thảo hiện trực tiếp và gián tiếp sở hữu 32,66% cổ phần của Vietjet.

Ngoài ra, hai đơn vị cũng liên quan đến bà Thảo là HDBank và Sovico cũng đang sở hữu trên 4% vốn doanh nghiệp.

Trần Thúy

Tin nóng

Tin mới