Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vietnam Airlines được bán 20% cổ phần

Theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Vietnam Airlines sẽ bán 10%-20% cổ phần cho cổ đông chiến lược nước ngoài, phần vốn Nhà nước nắm giữ là 70%-80% cổ phần.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/254563/Default.aspx