Vietnam Airlines tính bán bớt máy bay để giảm nợ

Gốc
Vietnam Airlines đang tính đến phương án cơ cấu lại đội tàu bay nhằm giảm dần hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu, cân đối khả năng thanh toán các khoản nợ và đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017. Trong đó đáng chú ý là chủ trương thực hiện phương án bán và thuê lại đối với 4 máy bay, bao gồm 1 máy bay Boeing B787 - 9 và 3 máy bay Airbus A350 theo hợp đồng mua có lịch nhận năm 2017.

Cho biết về sự cần thiết về việc này, Vietnam Airlines cho rằng, chủ trương chung và phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 172/QĐ-TTg ngày 16/01/2013 về đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2012 – 2015. Ngoài ra, các văn bản của Bộ, ngành liên quan sau này cũng yêu cầu Tổng công ty cần nghiên cứu và thực hiện các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu về mức an toàn.

Vietnam Airlines tính bán bớt máy bay để giảm nợ - Ảnh 1

Vietnam Airlines tính bán bớt máy bay để giảm nợ.

Cụ thể, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính dựa trên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietnam Airlines cũng đã yêu cầu Tổng công ty xây dựng phương án tái cơ cấu đầu tư, tài chính, trong đó trọng tâm là phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, cân đối dòng tiền, cơ cấu lại đội tàu bay nhằm giảm dần hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu, cân đối khả năng thanh toán các khoản nợ và đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Dựa trên các chỉ đạo này, Vietnam Airlines xây dựng phương án vốn cho các máy bay có lịch nhận năm 2017 theo hình thức bán và thuê lại. Theo Vietnam Airlines, việc sử dụng phương án này sẽ giúp Vietnam Airlines cơ cấu lại đội tàu bay, giảm số lượng máy bay sở hữu, giảm dần hệ số nợ phải trả trên vốn sở hữu và tăng khả năng thanh khoản cho Tổng công ty.

“Với kế hoạch này, Tổng công ty vẫn bảo đảm kế hoạch phát triển đội bay và có được máy bay để khai thác theo đúng cấu hình lựa chọn ban đầu, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn vốn vay, đặc biệt là vốn vay bảo lãnh Chính phủ, quá đó không làm tăng nợ công quốc gia”, tài liệu nêu rõ.

Dự kiến, phương án bán và thuê lại 4 máy bay này sẽ giúp Vietnam Airlines giảm nhu cầu đầu tư và vay nợ mua máy bay khoảng 544 triệu USD so với kế hoạch ban đầu, qua đó, giảm hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu từ 4 lần tại thời điểm 31/12/2016 xuống còn khoảng 3,2 lần tại thời điểm 31/12/2017 và tiến tới sẽ giảm xuống dưới 3 lần vào cuối năm 2018.

VĂN HUY

Tin nóng

Tin mới