Vietnam Airlines tính bán máy bay để giảm nợ

Gốc
Dự kiến phương án bán và thuê lại 4 máy bay này sẽ làm giảm nhu cầu đầu tư và vay nợ mua bán máy bay khoảng 544 triệu USD so với kế hoạch đầu tư ban đầu.

Vietnam Airlines tính bán máy bay để giảm nợ - Ảnh 1

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (HVN - UpCoM) vừa công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2017, dự kiến sẽ được tổ chức ngày 20/2 tới.

Trong đó, đơn vị này cho biết có chủ trương bán và thuê lại một máy bay B787-9 và 3 máy bay A350 theo hợp đồng mua máy bay có lịch nhận năm 2017.

Theo Vietnam Airlines, chủ trương chung về nghiên cứu phương án bán và thuê lại máy bay đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2013 trong đề tái tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2012-2015.

Các văn bản của Bộ, ngành liên quan sau này cũng yêu cầu Tổng công ty cần nghiên cứu và thực hiện các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu về mức an toàn.

Năm 2016, doanh thu hợp nhất của Vietnam Airlines và các công ty thành viên trong năm 2016 ước đạt trên 76.000 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với 2015. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt gần 2.500 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ.

Dựa trên các chỉ đạo đó, doanh nghiệp đã xây dựng phương án vốn cho các máy bay có lịch nhận năm 2017 theo hướng cơ cấu lại đội bay nhằm giảm số lượng máy bay sở hữu, giảm dần hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu và tăng khả năng thanh khoản.

Trong đó, Vietnam Airlines có kế hoạch bán và thuê lại 4 máy bay theo hợp đồng có lịch nhận năm 2017.

"Với kế hoạch này, tổng công ty vẫn đảm bảo kế hoạch phát triển đội bay và có được máy bay để khai thác theo đúng cấu hình lựa chọn ban đầu, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn vốn vay, đặc biệt là vốn vay bảo lãnh Chính phủ", lãnh đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam đánh giá.

Theo tính toán của Vietnam Airlines, hoạt động bán và thuê lại có thể cải thiện và tăng cường kiểm soát hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ này dự kiến giảm 4 lần tại thời điểm 31/12/2016 xuống còn khoảng 3,2 lần tại thời điểm 31/12/2017 và tiến tới sẽ giảm xuống dưới 3 lần vào cuối năm 2018.

Vietnam Airlines cũng cho biết, dự kiến phương án bán và thuê lại 4 máy bay này sẽ làm giảm nhu cầu đầu tư và vay nợ mua bán máy bay khoảng 544 triệu USD so với kế hoạch đầu tư ban đầu.

Năm 2016, doanh thu hợp nhất của Vietnam Airlines và các công ty thành viên trong năm 2016 ước đạt trên 76.000 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với 2015. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt gần 2.500 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ.

Theo Vnexpress

Tin nóng

Tin mới