Hội chợ Vietnam Expo 2009 được tổ chức trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên vẫn nhận được sự chú ý và quan tâm của số lượng khá lớn các doanh nghiệp Việt Nam.