Vietravel Hanoi, Nam Cường và 5 công ty bị Nhật Bản hủy tư cách đại diện xin visa

Gốc
Đại sứ quán Nhật Bản vừa có thông báo hủy bỏ hoặc đình chỉ có thời hạn tư cách đại diện xin cấp visa cho đoàn khách của 8 công ty du lịch vì có vi phạm nghiêm trọng quy ước đã cam kết với Đại sứ quán Nhật Bản.

Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (Vietravel Hà Nội) là doanh nghiệp bị Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đình chỉ tư cách đại diện xin visa trong thời hạn 6 tháng.

Theo danh sách công khai, có 7 công ty du lịch bị hủy bỏ tư cách đại diện xin visa cho đoàn khách tham gia tour.

Cụ thể gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Du Lịch Việt (VIETTOURIN., JSC), ngày hủy bỏ tư cách là 1/11/2018.

Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc tế GOLDEN TEAM Việt Nam, ngày hủy bỏ tư cách 01/07/2019.

Công ty Cổ phần Lữ Hành Nam Cường (NAM CUONG TOURISM CO., LTD), ngày hủy bỏ tư cách 01/07/2019.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hoàng Gia (New Royal Commercial and Services Company Limited), ngày hủy bỏ tư cách 01/07/2019.

Công ty TNHH Quốc tế Hoàng Cầu (International Golden Bridge Company Limited), ngày hủy bỏ tư cách 01/07/2019.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Du Lịch Thắng Lợi (Victoria Investment Trade and Tourism Corporation Co., Ltd), ngày hủy bỏ tư cách 01/07/2019.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội, ngày hủy bỏ tư cách 01/07/2019.

Có 1 Công ty bị đình chỉ có thời hạn 6 tháng là Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (Vietravel Hà Nội). Thời gian đình chỉ: Từ ngày 01/07/2019 đến ngày 31/12/2019.

Trước đó, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam chấp nhận cho một số Công ty du lịch (đạt tiêu chuẩn nhất định, đã đăng ký từ trước và có trong danh sách của Đại sứ quán) đại diện xin cấp visa đoàn cho khách tham gia tour công ty đó tổ chức.

Minh Thư