Hơn 17 triệu cổ phiếu Vietravel bị hạn chế giao dịch

Hơn 17 triệu cổ phiếu Vietravel bị hạn chế giao dịch

Từ 13/9, cổ phiếu VTR sẽ chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần

Từ 13/9, cổ phiếu VTR sẽ chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần

Cổ phiếu Vietravel bị hạn chế giao dịch từ 13/9

Cổ phiếu Vietravel bị hạn chế giao dịch từ 13/9

Cổ phiếu Vietravel chỉ được giao dịch một ngày/tuần

Cổ phiếu Vietravel chỉ được giao dịch một ngày/tuần

Hơn 17 triệu cổ phiếu Vietravel bị hạn chế giao dịch

Hơn 17 triệu cổ phiếu Vietravel bị hạn chế giao dịch

Cổ phiếu Vietravel chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần

Cổ phiếu Vietravel chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần

CT Group và Vietravel hợp tác mang lại lợi ích tuyệt hảo cho khách hàng

CT Group và Vietravel hợp tác mang lại lợi ích tuyệt hảo cho khách hàng

Hợp tác đầu tư phát triển vận chuyển hàng hóa hàng không

Hợp tác đầu tư phát triển vận chuyển hàng hóa hàng không

Vietravel đánh dấu 27 năm vững bước tiên phong

Vietravel đánh dấu 27 năm vững bước tiên phong

Vietravel sẽ phát hành 12 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 292 tỷ đồng

Vietravel sẽ phát hành 12 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 292 tỷ đồng

Vietravel dự kiến hoàn tất phát hành và tăng vốn điều lệ lên 292 tỷ đồng vào quý III

Vietravel dự kiến hoàn tất phát hành và tăng vốn điều lệ lên 292 tỷ đồng vào quý III

Vietravel (VTR): Doanh thu tháng 7 và 8 đạt gần 1.100 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch quý

Vietravel (VTR): Doanh thu tháng 7 và 8 đạt gần 1.100 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch quý

Vietravel lãi gần 49 tỉ đồng từ du lịch, lỗ hơn 6,9 tỉ, chủ yếu từ hàng không

Vietravel lãi gần 49 tỉ đồng từ du lịch, lỗ hơn 6,9 tỉ, chủ yếu từ hàng không

Vietravel Airlines tổ chức ngày hội tuyển dụng đại sứ cánh tên vàng

Vietravel Airlines tổ chức ngày hội tuyển dụng đại sứ cánh tên vàng

Vietravel Airlines tuyển chọn 70 tiếp viên hàng không

Vietravel Airlines tuyển chọn 70 tiếp viên hàng không

Vietravel Airlines chuẩn bị nguồn lực để mở rộng đội tàu bay

Vietravel Airlines chuẩn bị nguồn lực để mở rộng đội tàu bay

Tổng Giám đốc Vietravel đau xót: 'Sau đại dịch phải giải tán, đóng cửa, thậm chí phải cắt bớt 'chân, tay' để tập trung nguồn lực cho sự thay đổi'

Tổng Giám đốc Vietravel đau xót: 'Sau đại dịch phải giải tán, đóng cửa, thậm chí phải cắt bớt 'chân, tay' để tập trung nguồn lực cho sự thay đổi'