Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vietsovpetro có 305 giải pháp được công nhận là sáng kiến

Đây là thông tin được Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đưa ra tại hội nghị tổng kết hoạt động sáng kiến- sáng chế giai đoạn 2019-2021, phương hướng giai đoạn 2022-2023.

Theo lãnh đạo Vietsovpetro, trong giai đoạn 2019 - 2021, phong trào sáng kiến- sáng chế của Vietsovpetro tiếp tục phát triển mạnh mẽ cả về chất lượng và số lượng. Có 426 giải pháp đăng ký sáng kiến của CBCNV thuộc 13 đơn vị trong Vietsovpetro được xem xét. Kết quả, đã có 305 giải pháp được công nhận là sáng kiến, chiếm 71,6 % tổng số đơn đăng ký sáng kiến.

Trong 305 giải pháp kể trên, có 193 sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế, chiếm 66,32 % tổng số sáng kiến đã được áp dụng, với hiệu quả thu được sau năm đầu tiên gần 26,3 triệu USD. Còn 98 sáng kiến đã được áp dụng vào sản xuất, góp phần tháo gỡ những khó khăn trong quá trình sản xuất, đảm bảo an toàn cho con người, những công trình biển và bờ.

HOÀNG MINH