Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vietsovpetro nâng cao hệ số thu hồi dầu để gia tăng sản lượng

Trong những tháng còn lại của năm 2022, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ để gia tăng sản lượng khai thác.

Giàn mini không người thế hệ mới BK-18A. Ảnh: Vietsovpetro

Giàn mini không người thế hệ mới BK-18A. Ảnh: Vietsovpetro

Cụ thể, Vietsovpetro tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp địa chất - kỹ thuật (GTM) và công nghệ mới nhằm nâng cao hệ số thu hồi dầu, đảm bảo gia tăng sản lượng khai thác.

Bên cạnh đó, triển khai các giải pháp để đưa vào khai thác đúng tiến độ các dự án xây dựng cơ bản trọng điểm, tối ưu hóa sản xuất và chi phí, đảm bảo kiểm soát dòng tiền trong năm 2022.

Năm 2022, kế hoạch sản xuất của Vietsovpetro là khai thác dầu và condensate đạt 2.901 nghìn tấn; trong đó, lô 09-1 là 2.800 nghìn tấn, số còn lại là lô 09-3/12 (phần của Vietsovpetro); sản lượng khí thiên nhiên đạt 65,4 triệu m3; kế hoạch gia tăng sản lượng đạt 2.800 nghìn tấn.

Đồng thời, Vietsovpetro phải đảm bảo tiến độ xây dựng và đưa vào hoạt động các công trình RC-RB1 và RC-10 với mục tiêu khai thác dòng dầu đầu tiên trong quý IV/2022; doanh thu bán dầu khí tại lô 09-1 đạt 1,31 tỷ USD; nộp ngân sách nhà nước 679,1 triệu USD; lợi nhuận hai phía là 189,9 triệu USD.

Theo kế hoạch, dự kiến trong năm 2022, Vietsovpetro sẽ đạt mức gia tăng trữ lượng 3.050 nghìn tấn (vượt 9% so với kế hoạch Hội đồng 54 giao là 2.800 nghìn tấn); khoan thăm dò, gia tăng trữ lượng thu hồi lô 09-1 đạt 1.420 nghìn tấn.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, liên doanh đã khai thác hơn 1.571 nghìn tấn dầu/condensate, vượt 84,7 nghìn tấn so với kế hoạch, đạt hơn 98% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, sản lượng khí thiên nhiên khai thác đạt 39,9 triệu m3, vượt 5,2 triệu m3 so với kế hoạch, đạt 97,7% so với cùng kỳ năm ngoái; khối lượng khí cung cấp vào bờ lô 09-1 đạt 160,3 triệu m3 (vượt 69,6% kế hoạch 6 tháng và tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021).

Về gia tăng trữ lượng, trong 6 tháng qua, Vietsovpetro đã hoàn thành khoan và thử vỉa 4 giếng (BH-211, BH-212, BH-55, R-66), gia tăng trữ lượng đạt 1.420 nghìn tấn dầu.

Tổng doanh thu dầu khí toàn mỏ Vietsovpetro đạt 1.193,0 triệu USD, vượt 510,4 triệu USD so với kế hoạch, cao hơn 441,7 triệu USD so với cùng kỳ năm trước. Nộp ngân sách nhà nước đạt 630,0 triệu USD, vượt 301,0 triệu USD so với kế hoạch. Lợi nhuận hai phía đạt 209,8 triệu USD, vượt 110,0 triệu USD so với kế hoạch, cao hơn 98,1 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái./.

Anh Nguyễn/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/vietsovpetro-nang-cao-he-so-thu-hoi-dau-de-gia-tang-san-luong/251293.html