HaSTC thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Viettel. Theo đó, toàn bộ cổ phần mà Cty đưa ra đấu giá đã được bán hết với giá bình quân thành công là 10.171 đồng/cổ phần.