Cước gọi quốc tế của Viettel chỉ còn 3.600 đồng/phút cho tất cả cuộc gọi chiều đi đến bất kỳ quốc gia nào.