(NDH) CTCP Đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global) có kết quả kinh doanh ấn tượng LNST năm 2013 đạt hơn 2.477 tỷ đồng, tăng 2,25 lần. Đáng chú ý, các khoản vay VND của Viettel Global đều dưới 7%/năm, vay USD quanh 2%/năm.

Trong quý 4, doanh thu thuần tăng 9,8% lên 2.480 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế đạt 812 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù, tình hình kinh doanh quý 4/2013 có chút chững lại nhưng năm 2013 vẫn là một năm ấn tượng của Viettel Global.

Lũy kế cả năm doanh thu thuần đạt 6.425,88 tỷ đồng, tăng 54% so với mức 4.165 tỷ đồng năm trước. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 2.477,39 tỷ đồng, tăng 2,25 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, tổng tài sản của năm 2013 của Viettel Global tăng gần 2 lần so với đầu năm, lên 23.613 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tăng 1,9 lần lên 16.537 tỷ đồng chủ yếu nhờ vào kết quả kinh doanh và việc tăng vốn thông qua phát hành 622 triệu cổ phiếu cho Viettel.

Bên cạnh vốn chủ sở hữu, nợ của Viettel Global cũng tăng mạnh 2,25 lần lên 7.075 tỷ đồng. Đáng chú ý những khoản vay này đều được hưởng lãi suất ưu đãi như khoản vay ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đống Đa bằng VND 727,78 tỷ đồng với lãi suất 6-6,75% và 475,415 tỷ đồng bằng USD.

Hiện, lượng tiền mặt của công ty lên tới 5.631 tỷ đồng, tăng 9,34 lần chủ yếu đến từ hoạt động phát hành cổ phiếu 622 triệu cổ phiếu Viettel.

Viettel Global hoạt đông trong lĩnh vực truyền thông và chủ yếu đầu tư vận hành các mạng viễn thông ở nước ngoài. Công ty có các khoản đầu tư các thị trường như Cộng hòa Tanzania, Lào, Campuchia, Haiti, Peru, Mozambique, Cameroon...

Học Khiêm - NDH