Hậu Giang ra mắt trung tâm phục vụ hành chính công

Hậu Giang ra mắt trung tâm phục vụ hành chính công

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hậu Giang có 26 thủ tục hành chính được thực hiện theo nguyên tắc 4...

10 liên quan

Tỉnh đầu tiên sử dụng tổng đài giải đáp tự động dịch vụ công

Tỉnh đầu tiên sử dụng tổng đài giải đáp tự động dịch vụ công

Hậu Giang là tỉnh đầu tiên đưa ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào phục vụ người dân và doanh...

10 liên quan

Hậu Giang vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công và Tổng đài giải đáp tự động

Hậu Giang vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công và Tổng đài giải đáp tự động

Sáng 8/4, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ công bố thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Tổng...

10 liên quan

Hậu Giang đột phá trong cải cách hành chính

Hậu Giang đột phá trong cải cách hành chính

Ngày 8/4, UBND tỉnh Hậu Giang đã công bố thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Tổng đài giải...

10 liên quan

Hậu Giang: Ưu tiên giải quyết các thủ tục hành chính theo '5 tại chỗ'

Hậu Giang: Ưu tiên giải quyết các thủ tục hành chính theo '5 tại chỗ'

Ngày 8/4, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ công bố thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công và Tổng đài...

10 liên quan

Hậu Giang: Đột phá cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp

Hậu Giang: Đột phá cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp

Sáng ngày 8-4, UBND tỉnh Hậu Giang đã tổ chức lễ công bố thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh...

10 liên quan

Hậu Giang: Các thủ tục hành chính sẽ được giải quyết tại chỗ

Hậu Giang: Các thủ tục hành chính sẽ được giải quyết tại chỗ

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị ưu tiên giải quyết các thủ tục hành chính theo nguyên tắc '5 tại chỗ'.

10 liên quan