Ngày 15/10/2009, Tổng công ty Thủy tinh và gốm xây dựng (Viglacera) cho biết: hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị của Viglacera đã có sự bứt phá rõ nét trong Quý III, tạo tiền đề vững chắc cho Viglacera hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản của năm 2009.

CôngThương - Theo đó, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, giá trị sản xuất kinh doanh của quý III của Tổng công ty Viglacera đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Với đà tăng trưởng này, cộng với các tín hiệu khả quan của thị trường Viglacera sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2009 đã đề ra, ông Đào Đình Thi, Phó Tổng giám đốc Viglacera khẳng định. Đây là sự cố gắng “vượt khó” của tất cả các khối hoạt động của Tổng công ty, từ sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; xây dựng và kinh doanh bất động sản đến hoạt động thương mại và đào tạo, đặc biệt là sự bứt phá trong hoạt động sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng (VLXD) ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Được biết, các đơn vị sản xuất VLXD của Viglacera đã phát huy công suất dây chuyền, liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. Công tác quản lý, giám sát chất lượng sản phẩn được đặc biệt chú trọng. Cơ cấu sản phẩm cũng được chuyển dịch sang các sản phẩm có giá trị cao bằng cách áp dụng công nghệ mới, đổi mới mẫu mã, kích thước sản phẩm… Giám sát chặt chẽ vật tư đầu vào, dự trữ tồn kho hợp lý cũng là một nguyên nhân nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị. Ngoài việc chú trọng tiêu thụ sản phẩm trong nước, hoạt động xuất khẩu, mở rộng thị trường cũng được rất quan tâm. Hoạt động kinh doanh bất động sản tuy chưa đạt được như kỳ vọng mong đợi, nhưng ông Thi cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do Tổng công ty chủ động giãn tiến độ để phù hợp với xu thế phục hồi của thị trường và trong thời gian qua các đơn vị xây dựng và kinh doanh bất động sản Viglacera đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cho bước “tăng tốc” của các dự án bất động sản của Viglacera vào Quý IV/2009. Thùy Linh