Viglacera Tiên Sơn: Lợi nhuận quý 3 vượt 53.8% KH đề ra

Gốc
(Vietstock) - CTCP Vigacera Tiên Sơn vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2009 với lợi nhuận trước thuế hơn 10 tỷ đồng, vượt 53.8% kế hoạch đề ra trong quý (6.5 tỷ đồng). Cổ tức sẽ chi trả cho 9 tháng đầu năm là 10% bằng tiền mặt. Vigacera Tiên Sơn cho biết, cổ phiếu của công ty dự kiến giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 năm nay.

Mặc dù kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm khá thấp nhưng tính đến cuối tháng 9 năm 2009, sản lượng sản xuất gạch của công ty đạt 2.23 triệu m2; doanh thu thuần về bán hàng đạt 233.19 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 11.6 tỷ đồng. Như vậy so với kế hoạch đặt ra của cả năm, lợi nhuận đến nay đã hoàn thành 72.5%. Bên cạnh đó, công ty đưa ra mức tạm ứng cổ tức 9 tháng đầu năm bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% vốn điều lệ tương ứng số tiền là 4.5 tỷ đồng. Qua đó, Vigacera Tiên Sơn đề ra các chỉ tiêu đến cuối năm có nhiều thay đổi. Theo đó, sản lượng sản xuất gạch quý 4 là 1.08 triệu m2, nâng lũy kế cả năm lên 3.31 triệu m2 (kế hoạch : 3.23 m2). Trong khi đó, doanh thu quý 4 là 119 tỷ đồng, giảm từ 354.6 tỷ đồng xuống 352.1 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty nâng lợi nhuận trước thuế cuối năm từ 16 tỷ đồng lên 19.12 tỷ đồng, trong đó quý 4 phải đạt 7.5 tỷ đồng. Với sự phục hồi của nền kinh tế, Viglacera Tiên Sơn cho biết đang đẩy mạnh lĩnh vực xuất khẩu, nâng tỷ lệ sản phẩm xuất khẩu đạt 20% đến 25% doanh thu theo kế hoạch độc lập. Về kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên HNX tới đây, Viglacera đang chuẩn bị lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán trong tháng 10. Dự kiến đến cuối tháng 10 đầu tháng 11 thì 4.5 triệu cổ phiếu của công ty sẽ chào sàn.

Tin nóng

Tin mới