CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam (VIN) thông báo đăng ký bán hết 989,100 cp, chiếm tỷ lệ 10.99% vốn CTCP Giao nhận Vận tải & Thương mại (HOSE: VNL) từ ngày 10/03 đến 09/04 để cân đối tài chính.

Tài liệu đính kèm:
20140305---VNL---TBGD-CP-co-dong-noi-bo.pdf

HOSE