(HNM) -Vinacafé vừa giới thiệu sản phẩm ngũ cốc dinh dưỡng mới dành cho trẻ em lứa tuổi học đường mang tên “Dế Mèn”.