Vinaconex 2 sẽ thoái vốn tại một số công ty con

Gốc
Chiều 21/3, Công ty cổ phần Xây dựng số 2 – Vinaconex 2 (mã VC2, sàn HNX) đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Vinaconex 2 sẽ thoái vốn tại một số công ty con - Ảnh 1

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Vinaconex 2 diễn ra chiều 21/3

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án thoái vốn tại một số công ty mà Vinaconex 2 đã đầu tư.

Đó là các Công ty cổ phần Đầu tư điện lực Hà Nội (giá trị vốn góp là 17,6 tỷ đồng), Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Chợ Bưởi (giá trị vốn góp 4,98 tỷ đồng).

Năm 2016, Vinaconex 2 đạt tổng doanh thu hợp nhất hơn 1 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 1,5 lần so với kết quả hơn 673 tỷ đồng năm 2015.

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 16,7 tỷ đồng, tăng gần 2 tỷ đồng so với mức 14,8 tỷ đồng năm 2015.

Dự án Kim Văn Kim Lũ (Hà Nội) là một trong những dự án lớn mà Vinaconex 2 đã thực hiện trong năm 2016.

Trong đó, tòa D đã bàn giao toàn bộ căn hộ cho khách hàng; tòa C đã bán hết, hiện đang thi công hoàn thiện và sân vườn và bàn giao cho khách hàng trong tháng 3/2017.

Tòa B đã thi công xong phần đài giằng móng, tường vây và sàn tầng hầm, dự kiến sẽ thi công xong cốt +1.500mm trong tháng 3/2017.

Khu thấp tầng TT2, TT3 đang hoàn thành phân phối sản phẩm, xây dựng và bàn giao cho khách hàng các căn đã hoàn thiện, hiện đang tiếp tục hoàn thiện một số căn còn lại để bàn giao theo kế hoạch.

Trong năm 2016, Vinaconex 2 cũng đã thực hiện chuyển nhượng thành công tòa nhà văn phòng 52 Lạc Long Quân.

Ngoài các dự án đang có, hiện Vinaconex 2 cũng đang tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án mới.

Về hoạt động xây lắp, trong năm 2016, Vinaconex 2 đã đấu thầu với tổng giá trị hơn 1.200 tỷ đồng.

Trong đó, công trình Tòa nhà Royal Park Bắc Ninh đạt được giá trị hợp đồng lớn nhất từ trước tới nay với 554 tỷ đồng.

Theo kế hoạch phân phối lợi nhuận, Vinaconex 2 sẽ chia cổ tức 10%, theo đó tổng số tiền chi trả cho cổ tức là 15 tỷ đồng.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Vinaconex 2 dự kiến đạt giá trị sản lượng 1.168 tỷ đồng, tổng doanh thu 1.048 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 34 tỷ đồng và mức cổ tức dự kiến 10%.

Chí Tín

Tin nóng

Tin mới