Vinaconex ITC đăng ký niêm yết trên HNX

Gốc
HNX đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết CP của CTCP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex ITC).

Cty đăng ký niêm yết 30 triệu CP phổ thông trên HNX. Cty kinh doanh trong lĩnh vực: Du lịch và dịch vụ du lịch; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông... Cty hiện có VĐL thực góp là 300 tỉ đồng, 3 cổ đông sáng lập là TCty CP Vinaconex, Eximbank và CTCK Agriseco.

Tin nóng

Tin mới