UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn số 4537/UBND-GT1 ngày 9.11 về việc cấm 2 nhà thầu tham gia đấu thầu đối với các dự án do UBND tỉnh làm chủ đầu tư.

Hai nhà thầu đó là Cty CP xây dựng số 9 Thăng Long và Cty CP bêtông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai chính thức bị cấm tham gia dự đấu thầu bất kỳ gói thầu, dự án nào thuộc nguồn vốn ngân sách do UBND tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư.

Hai Cty trên là nhà thầu liên danh trúng thầu thi công gói thầu số 9 thuộc dự án đường bao biển Lán Bè - Cột Đồng Hồ nối với đường bao biển núi Bài Thơ (giai đoạn I) và mặt bằng Công viên văn hóa Hạ Long (TP Hạ Long) được UBND tỉnh phê duyệt kết quả đấu thầu tại Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 29.5.2009. Trong quá trình thực hiện, do năng lực yếu kém và một số nguyên nhân khác nhau, các nhà thầu trên không những không đáp ứng được tiến độ hoàn thành gói thầu mà còn viện dẫn các lý do để từ chối thực hiện tiếp khối lượng theo hợp đồng đã được ký kết với chủ đầu tư.

Việc làm trên của các nhà thầu là vi phạm nghiêm trọng Luật Đấu thầu, gây ảnh hưởng xấu đến dự án (kéo dài thời gian hoàn thành gói thầu, phát sinh các thủ tục và các chi phí…).

Để thực hiện nghiêm các quy định về quản lý đầu tư xây dựng và Luật Đấu thầu, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh, kể từ nay trở đi không cho 2 nhà thầu trên tham dự đấu thầu bất kỳ gói thầu nào, dự án nào thuộc nguồn vốn ngân sách trên địa bàn do UBND tỉnh Quảng Ninh là chủ quản đầu tư.

Yêu cầu ban Quản lý ĐTXD các công trình trọng điểm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và đơn vị liên quan trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định; căn cứ Hợp đồng Kinh tế đã ký kết và các quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu để đề xuất mức phạt với 2 nhà thầu đã vi phạm, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11.2011.

Phạm Huệ