(NDH) Ngày chốt danh sách cổ đông vào ngày 22/10/2014. Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công hiện đang nắm giữ 24,9% cổ phần tại Vinagolf.

HĐQTCông ty cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (Vinagolf, mã VNG - HOSE) đề xuất phương án thay đổi tên công ty thành CTCP Du lịch Thành Thành Công (Thành Thành Công Tourist).Trong trường hợp tên công ty được thông qua nêu trên bị trùng hoặc không đăng ký được, ĐHCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn tên khác phù hợp.

Ngoài việc đổi tên, Vinagolf còn lên kế hoạch chuyển trụ sở chính từ Vũng Tàu lên Tp.HCM.

Vinagolf trình và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các vấn đề trên.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 22/10/2014.

Được biết, 25/4/2014 , Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công đã mua trên 3,2 triệu cổ phiếu VNG và trở thành cổ đông lớn của công ty này với tỷ lệ sở hữu 24,9% vốn điều lệ Vinagolf). Việc đổi tên (nếu được thông qua) - vì vậy cũng không quá bất ngờ đối với VNG.

Diễn biến giao dịch cổ phiếu VNG

Thanh Thủy