Vinaline - Đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án quan trọng

Gốc
Theo kế hoạch, năm 2008, Vinalines sẽ hoàn thành chỉ tiêu sản lượng vận tải biển đạt 27,3 triệu tấn và 92,6 tỷ tấn Tkm, tăng 9% và 23% so với thực hiện năm 2007; sản lượng hàng thông qua cảng đạt 47,5 triệu tấn, tăng 5% so với thực hiện năm 2007; tổng doanh thu đạt 17.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2007 và lợi nhuận đạt 950 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2007.

Tin nóng

Tin mới