Dự kiến, Trường sẽ tuyển dụng, đào tạo hệ đại học, cao đẳng hàng hải cho học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học; tuyển dụng, đào tạo sinh viên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trung cấp hàng hải...Chi tiết...