Sau khi tiếp nhận thêm tàu Vinalines Galaxy, tính đến hết 11/2007, Vinalines đã ký hợp đồng mua được 31 tàu với tổng trọng tải 802.948 DWT. Dự kiến hết năm 2007, đội tàu của Tổng Công ty sẽ phát triển lên 134 tàu, với tổng trọng tải gần 2,4 triệu DWT.