Từ nay đến năm 2010, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) sẽ đầu tư khoảng 3 tỷ USD cho phát triển đội tàu, xây dựng và nâng cấp hạ tầng cảng biển trọng điểm và phát triển dịch vụ hậu cần vận tải.