Vinalines: Đầu tư thêm hơn 30 tàu năm 2007

Gốc
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) cho biết, trong năm 2007, mặc dù giá tàu đã qua sử dụng trên thị trường thế giới tăng đột biến so với năm 2006...Chi tiết...

Tin nóng

Tin mới