Tàu có chiều dài 183m, rộng 32,2m, chiều cao mạn 19,1m, dung tích chở hàng 54.000 m3. Tốc độ khai thác: 15 hải lý/giờ.Chi tiết...