(Toquoc)- Tổng công ty hàng hải Việt Nam Vinalines và tập đoàn Orix (Nhật Bản) hôm nay đã ký kết một văn bản ghi nhớ chiến lược về hợp tác kinh doanh tàu biển.