Đó là một trong những điểm nhấn, cụ thể hóa chương trình hành động của bản thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VINALINES) và Tổng Công ty thép Việt Nam (VNSTEEL) vừa diễn ra tại Hà Nội.