Công ty Vận tải Biển Vinalines thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã tiếp nhận và đưa vào khai thác tàu chở dầu sản phẩm và hóa chất 50.530 DWT mang tên Vinalines Galaxy.