Vinalines sẽ hoạt động theo mô hình tập đoàn trong năm 2008

Gốc
Cuối tuần qua, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2007 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2008.

Tin nóng

Tin mới