Vinalines: Tăng cường sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp

Gốc
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) cho biết trong năm 2008, Vinalines sẽ hoàn thành việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty Thương mại và dịch vụ Cảng Sài Gòn sang Công ty cổ phần...Chi tiết...

Tin nóng

Tin mới