Vinalines sẽ triển khai nhiều dự án xây dựng cảng biển quy mô lớn, trong đó có hai dự án có vai trò chiến lược trong hệ thống cảng biển quốc gia là cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong ở Khánh Hòa và cảng nước sâu Lạch Huyện ở Hải Phòng.