Vinalines vay Citibank 130 triệu USD mở rộng đội tàu, nâng cấp cảng biển

Gốc
Ngày 14/9, Hợp đồng tín dụng vay vốn trị giá 130 triệu USD để hỗ trợ kế hoạch đầu tư của Vinalines trong việc mở rộng đội tàu và các dự án nâng cấp cảng biển.

Tin nóng

Tin mới