Vào lúc 16h10 đến 16h35, ngày 14.10.2009 hệ thống truyền dẫn của mạng thông tin di động VinaPhone gặp sự cố khiến cho nhiều thuê bao ở một số khu vực không thể thực hiện cuộc gọi và nhắn tin đến các thuê bao di động khác, kể cả cố định. Khi người dùng thực hiện cuộc gọi trong khoảng thời gian này đều bị từ chối hoặc bị gián đoạn…tuy nhiên vào 16h35 cùng ngày, mạng đã hoạt động trở lại bình thường.

Để đảm bảo quyền lợi cho các thuê bao gặp khó khăn khi thực hiện cuộc gọi do sự cố nêu trên, VinaPhone đã quyết định miễn phí 15 phút gọi trong nước đầu tiên/thuê bao cho tất cả các thuê bao VinaPhone trên toàn quốc trong thời gian từ 0h00 ngày 16/10/2009 đến hết ngày 18/10/2009. Ghi chú: - Tổng số phút gọi miễn phí trong 03 ngày là 15 phút. - Số phút gọi trong nước miễn phí sẽ hết hiệu lực sau ngày 18/10/2009, nếu khách hàng không sử dụng hết 15 phút gọi miễn phí trong 03 ngày (từ 0h00 ngày 16/10/2009 đến hết ngày 18/10/2009) thì sẽ không được sử dụng vào các ngày sau. PV