Vinashin huy động 400 triệu USD vốn 'ngoại'

Gốc
Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin sẽ huy động 400 triệu USD từ thị trường vốn quốc tế để phục vụ kế hoạch phát triển đội tàu. Hình thức được thông qua là phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Tin nóng

Tin mới