Vinashin sẽ làm đầu mối cho các đối tác Việt Nam ký Hợp đồng liên doanh với Tập đoàn Hải cảng Quốc tế Vịnh Bắc Bộ (Trung Quốc) đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng biển trong Khu Công nghiệp Hải Hà...

Xét đề nghị của Tập đoàn CNTT Việt Nam (Vinashin) và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc ký Hợp đồng liên doanh xây dựng cảng biển tại Khu Công nghiệp Hải Hà, ngày 16/10/2009, Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng giao Vinashin làm đầu mối thực hiện. Theo đó, Vinashin sẽ làm đầu mối cho các đối tác Việt Nam ký Hợp đồng liên doanh với Tập đoàn Hải cảng Quốc tế Vịnh Bắc Bộ (Trung Quốc) đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng biển trong Khu Công nghiệp Hải Hà (Quảng Ninh). Việc ký thỏa thuận liên doanh này sẽ được tiến hành nhân dịp Hội chợ triển lãm Trung Quốc - ASEAN tại Quảng Tây, Trung Quốc.