Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vinatex: Hơn 11,3 nghìn tỷ đồng cho đầu tư phát triển

Gốc

Hanoinet - “Trong số 11.388,3 tỷ đồng của kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008, Tập đoàn sẽ dành hơn 5,5 nghìn tỷ đồng cho các dự án đầu tư mở rộng sản xuất và hơn 5,1 nghìn tỷ đồng cho các dự án khu công nghiệp, bất động sản...”

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=36789