Trong đợt đấu giá hơn hai năm trước, Vingroup mua 10% vốn còn VID sở hữu 14% vốn. Chưa rõ ai trong hai cổ đông này có ý định "chia tay" sớm đối với doanh nghiệp dệt may này.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex, mã VGT-UPCoM) vừa thông báo sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 22/02/2017 đến ngày 31/03/2017.

Danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được chốt quyền nhận cổ tức vào ngày 21/02/2017.

Theo đó, Tập đoàn này sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua việc chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn của cổ đông chiến lược. Vinatex không nêu rõ ai là cổ đông chiến lược.

Vinatex muon chuyen nhuong co phan co dong chien luoc truoc han, Vingroup hay VID se ra di? - Anh 1

Mới đi qua gần nửa chặng đường giao hẹn, Vingroup hay VID muốn "chia tay" Vinatex?

Tuy nhiên, trong đợt cổ phần hóa, Vinatex đã bán gọn 24% cổ phần, tương ứng 120 triệu cổ phần cho 2 cổ đông chiến lược đều là các tập đoàn tư nhân có tiếng của Việt Nam là Tập đoàn Vingroup-CTCP và CTCP Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam VID. Toàn bộ 120 triệu cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm. Tới nay, các cổ đông chiến lược mới chỉ nắm giữ gần một nửa thời gian yêu cầu.

Trong đó, Vingroup mua 10% vốn còn VID sở hữu 14% vốn. Theo báo cáo tài chính của Vingroup, giá trị đầu tư tại Vinatex của Tập đoàn này đã chi ra 552 tỷ đồng, tương đương hơn 11.000 đồng/cp.

Cổ phiếu VGT của Vinatex mới đăng ký giao dịch trên UPCoM từ đầu tháng 1/2017 sau hơn hai năm cổ phần hóa. Tuy nhiên, cổ phiếu VGT lại liên tục giảm giá ngay sau khi lên sàn và hiện chỉ giao dịch tại mức 12.000 đồng/cp.


Diễn biến giá cổ phiếu VGT