Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom - VincomSc (VIX-HNX) vừa công bố nghị quyết trình đại hội cổ đông.

Theo tờ trình của Hội đồng Quản trị tới đại hội cổ đông sẽ diễn ra vào ngày 16/4/2011 tại Hà Nội, dự kiến Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom sẽ đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành. Đồng thời chuyển trụ sở về tòa nhà Handico 7, số 37 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị VIX cũng trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án kinh doanh năm 2011 với mục tiêu doanh thu đạt 79,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 45 tỷ đồng và EPS đạt 1.500 đồng.