(CATP) Công ty CP Vincom tiến hành tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2011 để bàn về phương án sáp nhập Vinpearl vào Vincom thành Vingroup và thông qua điều lệ mới vào sáng 15-11-2011. Động thái này là một bước tiến chiến lược, phù hợp với quy luật, thông lệ quốc tế và xu thế phát triển trong khu vực, trên thế giới. Vingroup sau sáp nhập sẽ phát triển dựa trên bốn nhóm thương hiệu chiến lược: bất động sản, du lịch, chăm sóc sắc đẹp - sức khỏe và dịch vụ y tế chất lượng cao. Đại hội lần này cũng đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và ông Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Những năm qua, tập đoàn này luôn đồng hành cùng các tổ chức từ thiện hướng về đồng bào nghèo.