Vĩnh biệt gã giang hồ lương thiện

Gốc
Lê Vũ Cầu, nghệ sĩ đóng góp trong nhiều chương trình ngoài mặt báo của Sài Gòn Tiếp Thị, sau thời gian ủ bệnh kéo dài, đã ra đi hồi 4h40 sáng qua. 

Tin nóng

Tin mới