(NLĐ) - 115 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu ở ba nước Lào, Campuchia và VN đã được Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa VN trao giải thưởng vào sáng 18-1, tại Hà Nội.