Nhà khoa học Đức Harald zur Hausen (72 tuổi) bày tỏ: “Vài đồng nghiệp của tôi nghĩ rằng tôi quá ngu xuẩn vì chỉ theo đuổi một điều trong suốt sự nghiệp – những tác nhân gây nhiễm trùng gây ung thư”.