Vinh danh trí thức 2022: GS.TS. Nguyễn Khánh Diệu Hồng

GS. TS. Nguyễn Khánh Diệu Hồng là Viện trưởng Viện nghiên cứu Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực IEHD, Liên hiệp Hội Việt Nam.

 Chân dung GS.TS. Nguyễn Khánh Diệu Hồng.

Chân dung GS.TS. Nguyễn Khánh Diệu Hồng.

Thành tích

Đã có 18 năm hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục và KH&CN 14 năm giảng dạy tại Trường đại học Bách khoa Hà Nội, 2 năm giảng dạy tại Vương quốc Anh. Chủ trì và thực hiện thành công 10 dự án/đề tài nghiên cứu KH&CN, chuyển giao công nghệ cấp quốc gia, quốc tế, cấp Bộ đã chủ trì và tham gia thực hiện thành công: (1) 1 Nghị định thư GCRF với Vương quốc Anh bởi quỹ Global Challenge Fund và Hội đồng Hoàng gia công nghệ sinh học Vương quốc Anh (BBSRC): 2017. Towards an Adaptive Biorefinery for utilisation of Vietnamese rice residues: Integrating Enzymatic and Catalytic processes; (2) đề tài hợp tác với Vương Quốc Anh. Sustainable green fuel and hydrocarbon production from Vietnamese Oil Seed Crops; (3) Đề tài Quỹ British Council and NAFOSTED (National Foundation For science and Technology Development) 2017. Nghiên cứu chuyển hóa CO2 thành metanol nhiên liệu, sử dụng xúc tác thế hệ mới trên cơ sở nhiều kim loại; (4). Đề tài quỹ NAFOSTED (National Foundation For science and Technology Development) 2014-2016; (5) Đề tài hợp tác với Nhà máy Lọc dầu Dung quất 2014-2015; (6) Đề tài đặt hàng của Bộ Công thương 2013-2014; (7) Đề tài đặt hàng của Bộ Giao thông Vận tải 2014-2015; (8) Đề tài hợp tác chuyển giao công nghệ với Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam 2011-2012; (9) Đề tài Bộ giáo dục và Đào tạo, 2010-2011, Nghiên cứu tổng hợp nhiên liệu sinh học từ xúc tác bazơ rắn; (10). Đề tài cấp nhà nước về chế phẩm sinh học sử dụng trong tẩy rửa 2009.

Các đề tài chuyển giao công nghệ, đề tài nghiên cứu và công trình khoa học đều hướng tới phục vụ đời sống, áp dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ cho các đơn vị sản xuất để tăng năng suất, giảm thải và tác động rác thải đến môi trường, hướng đến công nghệ xanh-sạch.

Danh hiệu thi đua

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2015

- Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2021

- Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2021

- Quán quân giải UK Alumi Award, Vương Quốc Anh, Hạng mục Khoa học và Công nghệ bền vững 2022

- Giải nhất sáng tạo trẻ Thủ đô 2010

- Tuyên dương “Gương Người tốt việc tốt” của Thành ủy TP. Hà Nội

- Huy chương “Tuổi trẻ Sáng tạo” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Huy Chương vàng Quốc tế WIPO

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2003, 2014

- Bằng khen của Quỹ hỗ trợ sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam năm 2003

PV

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/tri-thuc-viet-toan-cau/vinh-danh-tri-thuc-2022-gsts-nguyen-khanh-dieu-hong-1702366.html